woord OT NT apo Bijbel
hielp80210

Vindplaatsen van hielp in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Jezus Sirach 46:6
Hij riep de Allerhoogste God aan als hij de vijanden rondom onderdrukte, en de grote Here verhoorde hem, en hielp door geweldige sterke hagelstenen.

2 Makkabee├źn 13:17
En dit was geschied als de dag aanlichtte, door de bescherming des Heren, die hem hielp.