woord OT NT apo Bijbel
hieraan59115

Vindplaatsen van hieraan in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Jezus Sirach 27:7
Prijs niemand eer hij spreekt, want hieraan worden de mensen beproefd.