woord OT NT apo Bijbel
hierapolis0101

Vindplaatsen van hierapolis in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Kolossensen 4:13
Want ik geef hem getuigenis, dat hij groten ijver heeft over u en degenen, die in Laodicea zijn, en degenen, die in Hierapolis zijn.