woord OT NT apo Bijbel
hierbij1023

Vindplaatsen van hierbij in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Psalmen 41:12
Hierbij weet ik, dat Gij lust aan mij hebt, dat mijn vijand over mij niet zal juichen.