woord OT NT apo Bijbel
hierbinnen2002

Vindplaatsen van hierbinnen in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 1 vers.

2 Koningen 7:13
Toen antwoordde een van zijn knechten, en zeide: Dat men toch neme vijf van de overige paarden, die hierbinnen overgebleven zijn (zie, zij zijn als de gehele menigte der Israƫlieten, die hierbinnen overgebleven zijn; zie, zij zijn als de gehele menigte der Israƫlieten, die vergaan zijn), laat ons die zenden, en zien.