woord OT NT apo Bijbel
hierenboven1001

Vindplaatsen van hierenboven in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Leviticus 26:44
En hierenboven is dit ook; als zij in het land hunner vijanden zullen zijn, zal Ik hen niet verwerpen, noch van hen walgen, om een einde van hen te maken, vernietigende Mijn verbond met hen; want Ik ben de HEERE, hun God!