woord OT NT apo Bijbel
hierheen1001

Vindplaatsen van hierheen in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Genesis 45:5
Maar nu, weest niet bekommerd, en de toorn ontsteke niet in uw ogen, omdat gij mij hierheen verkocht hebt; want God heeft mij voor uw aangezicht gezonden, tot behoudenis des levens.