woord OT NT apo Bijbel
hiermas0011

Vindplaatsen van hiermas in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

3 Ezra 9:26
Van de Israëlieten, uit de kinderen van Foros: Hiermas, en Jezias, en Melchias, en Maël, en Eleazar, en Asebias, en Baneas.