woord OT NT apo Bijbel
hiermede2204

Vindplaatsen van hiermede in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Handelingen 15:15
En hiermede stemmen overeen de woorden der profeten, gelijk geschreven is:

3 Johannes 1:10
Daarom, indien ik kom, zo zal ik in gedachtenis brengen zijn werken, die hij doet, met boze woorden snaterende tegen ons; en hiermede niet vergenoegd zijnde, zo ontvangt hij zelf de broeders niet, en verhindert degenen, die het willen doen, en werpt ze uit de Gemeente.