woord OT NT apo Bijbel
hiermee0011

Vindplaatsen van hiermee in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

4 Ezra 11:30
En ik zag dat de twee hoofden hiermee samengevoegd waren.