woord OT NT apo Bijbel
hierna61512

Vindplaatsen van hierna in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Johannes 19:28
Hierna Jezus, wetende, dat nu alles volbracht was, opdat de Schrift zou vervuld worden, zeide: Mij dorst.