woord OT NT apo Bijbel
hiernaar0022

Vindplaatsen van hiernaar in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

3 Ezra 8:97
En Ezra stond op, en beëedigde de oversten der priesters en Levieten van gans Israël, dat zij hiernaar doen zouden, en zij zwoeren.

Esther (apocr.) 16:24
Doch alle stad of land dat hiernaar niet zal hebben gedaan, zal door zwaard en vuur gans verdelgd worden, zonder genade, en zal niet alleen de mensen ontoegankelijk, maar ook de wilde dieren en vogelen voor altijd vijand gemaakt worden.