woord OT NT apo Bijbel
hierop2013

Vindplaatsen van hierop in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Psalmen 27:3
Ofschoon mij een leger belegerde, mijn hart zou niet vrezen; ofschoon een oorlog tegen mij opstond, zo vertrouw ik hierop.

Jeremia 31:26
(Hierop ontwaakte ik, en zag toe, en mijn slaap was mij zoet.)