woord OT NT apo Bijbel
hierop2013

Vindplaatsen van hierop in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

1 Makkabee├źn 12:18
En voorts zult gij wel doen, dat gij ons hierop antwoordt.