woord OT NT apo Bijbel
hiertoe128121

Vindplaatsen van hiertoe in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Jezus Sirach 51:32
Wat vertraagt gij? of wat zegt gij hiertoe? zo toch uw zielen zeer dorsten.