woord OT NT apo Bijbel
hieruit0134

Vindplaatsen van hieruit in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 3 keer voor, in 3 verzen.

3 Ezra 4:22
Ook hieruit moet gij weten, dat de vrouwen u regeren.

Baruch 2:14
Verhoor, Here, ons gebed en onze smeking, en trek ons hieruit om uwentwil, en geef ons genade voor het aanschijn dergenen, die ons weggevoerd hebben.

Gebed van Azaria (Dan. 3) 1:43
En verlos ons hieruit naar uw wonderdaden en geef Here, uw naam eer.