woord OT NT apo Bijbel
hiervan3249

Vindplaatsen van hiervan in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Handelingen 17:32
Als zij nu van de opstanding der doden hoorden, spotten sommigen daarmede; en sommigen zeiden: Wij zullen u wederom hiervan horen.

Jakobus 4:1
Van waar komen krijgen en vechterijen onder u? Komen zij niet hiervan, namelijk uit uw wellusten, die in uw leden strijd voeren?