woord OT NT apo Bijbel
hiervoor1012

Vindplaatsen van hiervoor in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

2 Samuël 19:21
Toen antwoordde Abisai, de zoon van Zeruja, en zeide: Zou dan Simeï hiervoor niet gedood worden? Zo hij toch den gezalfde des HEEREN gevloekt heeft.