woord OT NT apo Bijbel
hieuw144321

Vindplaatsen van hieuw in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 3 keer voor, in 3 verzen.

Judith 3:10
En hij verstoorde al hun landpalen en hieuw hun bossen af.

Judith 13:9
En zij sloeg tweemaal in zijn hals met al haar kracht: en hieuw hem zijn hoofd af, en zij wentelde het lichaam van het bed.

Boek der Wijsheid 18:23
Want als nu reeds de doden met hopen over elkander gevallen lagen, stond hij tussen beiden, hieuw de toorn af en sneed de weg af tot de levenden.