woord OT NT apo Bijbel
hieuwen73111

Vindplaatsen van hieuwen in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 3 keer voor, in 3 verzen.

MattheĆ¼s 21:8
En de meeste schare spreidden hun klederen op den weg, en anderen hieuwen takken van de bomen, en spreidden ze op den weg.

Marcus 11:8
En velen spreidden hun klederen op den weg, en anderen hieuwen meien van de bomen, en spreidden ze op den weg.

Handelingen 27:32
Toen hieuwen de krijgsknechten de touwen af van de boot, en lieten haar vallen.