woord OT NT apo Bijbel
hieven151319

Vindplaatsen van hieven in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Handelingen 4:24
En als dezen dat hoorden, hieven zij eendrachtelijk hun stem op tot God, en zeiden: Heere! Gij zijt de God, Die gemaakt hebt den hemel, en de aarde, en de zee, en alle dingen, die in dezelve zijn.