woord OT NT apo Bijbel
higgajon1001

Vindplaatsen van higgajon in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Psalmen 9:17
De HEERE is bekend geworden; Hij heeft recht gedaan; de goddeloze is verstrikt in het werk zijner handen! Higgajon, Sela.