woord OT NT apo Bijbel
hijgen2002

Vindplaatsen van hijgen in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Job 31:39
Zo ik zijn vermogen gegeten heb zonder geld, en de ziel zijner akkerlieden heb doen hijgen;

Amos 2:7
Die er naar hijgen, dat het stof der aarde op het hoofd der armen zij, en den weg der zachtmoedigen verkeren; en de man en zijn vader gaan tot een jonge dochter om Mijn heiligen Naam te ontheiligen.