woord OT NT apo Bijbel
hijzelf0257

Vindplaatsen van hijzelf in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Johannes 4:12
Zijt Gij meerder dan onze vader Jakob, die ons den put gegeven heeft, en hijzelf heeft daaruit gedronken, en zijn kinderen en zijn vee?

Handelingen 7:15
En Jakob kwam af in Egypte, en stierf, hijzelf en onze vaders.