woord OT NT apo Bijbel
hilkija1001

Vindplaatsen van hilkija in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

1 Kronieken 9:11
En Azarja, de zoon van Hilkija, den zoon van Mesullam, den zoon van Zadok, den zoon van Merajoth, den zoon van Ahitub, overste van het huis Gods;