woord OT NT apo Bijbel
hillel2002

Vindplaatsen van hillel in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Richteren 12:13
En na hem richtte Israël Abdon, een zoon van Hillel, de Pirhathoniet.

Richteren 12:15
Toen stierf Abdon, een zoon van Hillel, de Pirhathoniet; en hij werd begraven te Pirhathon, in het land van Efraïm, op den berg van den Amalekiet.