woord OT NT apo Bijbel
hinde2002

Vindplaatsen van hinde in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Genesis 49:21
Nafthali is een losgelaten hinde; hij geeft schone woorden.

Spreuken 5:19
Een zeer liefelijke hinde, en een aangenaam steengeitje; laat u haar borsten te allen tijd dronken maken; dool steeds in haar liefde.