woord OT NT apo Bijbel
hinden8008

Vindplaatsen van hinden in het Oude Testament. Het woord komt er 8 keer voor, in 8 verzen.

2 Samuël 22:34
Hij maakt mijn voeten gelijk als der hinden, en stelt mij op mijn hoogten.

Job 39:4
Weet gij den tijd van het baren der steengeiten? Hebt gij waargenomen den arbeid der hinden?

Psalmen 18:34
Hij maakt mijn voeten gelijk als der hinden, en Hij stelt mij op mijn hoogten.

Psalmen 29:9
De stem des HEEREN doet de hinden jongen werpen, en ontbloot de wouden; maar in Zijn tempel zegt Hem een iegelijk eer.

Hooglied 2:7
Ik bezweer u, gij, dochteren van Jeruzalem! die bij de reeën, of bij de hinden des velds zijt, dat gij die liefde niet opwekt, noch wakker maakt, totdat het dezelve luste!

Hooglied 3:5
Ik bezweer u, gij dochteren van Jeruzalem! die bij de reeën of bij de hinden des velds zijt, dat gij de liefde niet opwekt, noch wakker maakt, totdat het haar luste!

Jeremia 14:5
Want ook de hinden in het veld werpen jongen, en verlaten die, omdat er geen jong gras is.

Habakuk 3:19
De Heere HEERE is mijn Sterkte; en Hij zal mijn voeten maken als der hinden, en Hij zal mij doen treden op mijn hoogten. Voor den opperzangmeester op mijn Neginoth.