woord OT NT apo Bijbel
hinder0213

Vindplaatsen van hinder in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Handelingen 27:10
En zeide tot hen: Mannen, ik zie, dat de vaart zal geschieden met hinder en grote schade, niet alleen van de lading en van het schip, maar ook van ons leven.

Handelingen 27:21
En als men langen tijd zonder eten geweest was, toen stond Paulus op in het midden van hen, en zeide: O mannen, men behoorde mij wel gehoor gegeven te hebben, en van Kreta niet afgevaren te zijn, en dezen hinder en deze schade verhoed te hebben;