woord OT NT apo Bijbel
hinderlaag0022

Vindplaatsen van hinderlaag in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

1 Makkabee├źn 11:67
En ziet, het leger der vreemden ontmoette hem in dat veld, en zij zonden een hinderlaag tegen hem uit in de bergen, en zij ontmoetten hen van voren.

1 Makkabee├źn 11:68
En de hinderlaag brak op uit haar plaatsen, en leverde hun slag.