woord OT NT apo Bijbel
hing91313

Vindplaatsen van hing in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Lukas 19:48
En zij vonden niet, wat zij doen zouden; want al het volk hing Hem aan, en hoorde Hem.