woord OT NT apo Bijbel
hingen52411

Vindplaatsen van hingen in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Handelingen 8:11
En zij hingen hem aan, omdat hij een langen tijd met toverijen hun zinnen verrukt had.

Handelingen 17:34
Doch sommige mannen hingen hem aan, en geloofden; onder welke was ook Dionysius, de Areopagiet, en een vrouw, met name Damaris, en anderen met dezelve.