woord OT NT apo Bijbel
hinkende3003

Vindplaatsen van hinkende in het Oude Testament. Het woord komt er 3 keer voor, in 3 verzen.

Genesis 32:31
En de zon rees hem op, als hij door Pniƫl gegaan was; en hij was hinkende aan zijn heup.

Micha 4:6
Te dien dage, spreekt de HEERE, zal Ik haar, die hinkende was, verzamelen, en haar, die verdreven was, vergaderen, en die Ik geplaagd had.

Micha 4:7
En Ik zal haar, die hinkende was, maken tot een overblijfsel, en haar die verre henen verstoten was, tot een machtig volk; en de HEERE zal Koning over hen zijn op den berg Sions, van nu aan tot in eeuwigheid.