woord OT NT apo Bijbel
hinkenden1001

Vindplaatsen van hinkenden in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Zefanja 3:19
Ziet, Ik zal te dien tijde al uw verdrukkers verdoen; en Ik zal de hinkenden behoeden, en de uitgestotenen verzamelen; en Ik zal ze stellen tot een lof, en tot een naam, in het ganse land, waar zij beschaamd zijn geweest.