woord OT NT apo Bijbel
hinkt1001

Vindplaatsen van hinkt in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

1 Koningen 18:21
Toen naderde Elia tot het ganse volk, en zeide: Hoe lang hinkt gij op twee gedachten? Zo de HEERE God is, volgt Hem na, en zo het BaƤl is, volgt hem na! Maar het volk antwoordde hem niet een woord.