woord OT NT apo Bijbel
hinkte1001

Vindplaatsen van hinkte in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Psalmen 35:15
Maar als ik hinkte, waren zij verblijd, en verzamelden zich; zij verzamelden zich tot mij als geslagenen, en ik merkte niets; zij scheurden hun klederen, en zwegen niet stil.