woord OT NT apo Bijbel
historie2024

Vindplaatsen van historie in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

2 Kronieken 13:22
Het overige nu der geschiedenissen van Abia, zo zijn wegen als zijn woorden, zijn beschreven in de historie van den profeet Iddo.

2 Kronieken 24:27
Aangaande nu zijn zonen, en de grootheid van den last, hem opgelegd, en het gebouw van het huis Gods, ziet, zij zijn geschreven in de historie van het boek der koningen; en zijn zoon Amazia werd koning in zijn plaats.