woord OT NT apo Bijbel
hitst2002

Vindplaatsen van hitst in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

2 Koningen 18:32
Totdat ik kom, en u haal in een land, als ulieder land, een land van koren en van most, een land van brood en van wijngaarden, een land van olijven, van olie en van honig; zo zult gij leven en niet sterven; en hoort niet naar Hizkia, want hij hitst u op, zeggende: De HEERE zal ons redden.

Jeremia 43:3
Maar Baruch, de zoon van Nerija, hitst u tegen ons op, opdat hij ons overgeve in de hand der Chaldee├źn, dat zij ons doden en ons gevankelijk naar Babel wegvoeren.