woord OT NT apo Bijbel
hittige4015

Vindplaatsen van hittige in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Jezus Sirach 23:20
Een hittige ziel is gelijk een brandend vuur; het wordt niet uitgeblust tot het verslonden is.