woord OT NT apo Bijbel
hoba1001

Vindplaatsen van hoba in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Genesis 14:15
En hij verdeelde zich tegen hen des nachts, hij en zijn knechten, en sloeg ze; en hij jaagde hen na tot Hoba toe, hetwelk is ter linkerhand van Damaskus.