woord OT NT apo Bijbel
hodajeva1001

Vindplaatsen van hodajeva in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

1 Kronieken 3:24
En de kinderen van Eljoenai waren Hodajeva, en Eljasib, en Pelaja, en Akkub, en Johanan, en Delaja, en Anani; zeven.