woord OT NT apo Bijbel
hodes1001

Vindplaatsen van hodes in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

1 Kronieken 8:9
En uit Hodes, zijn huisvrouw, gewon hij Jobab, en Zibja, en Mesa, en Malcham,