woord OT NT apo Bijbel
hodia5005

Vindplaatsen van hodia in het Oude Testament. Het woord komt er 5 keer voor, in 5 verzen.

Nehemia 8:8
Jesua nu, en Bani, en Serebja, Jamin, Akkub, Sabbethai, Hodia, Maaseja, Kelita, Azaria, Jozabad, Hanan, Pelaja, en de Levieten onderwezen het volk in de wet. En het volk stond op zijn standplaats.

Nehemia 9:5
En de Levieten, Jesua, en Kadmiel, Bani, Hasabneja; Serebja, Hodia, Sebanja, Petahja, zeiden: Staat op, looft den HEERE, uw God, van eeuwigheid tot in eeuwigheid; en men love den Naam Uwer heerlijkheid, die verhoogd is boven allen lof en prijs!

Nehemia 10:10
En hun broederen: Sebanja, Hodia, Kelita, Pelaja, Hanan,

Nehemia 10:13
Hodia, Bani, Beninu;

Nehemia 10:18
Hodia, Hasum, Bezai,