woord OT NT apo Bijbel
hoed1611027

Vindplaatsen van hoed in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Johannes 21:16
Hij zeide wederom tot hem ten tweeden maal: Simon, zoon van Jonas, hebt gij Mij lief? Hij zeide tot Hem: Ja, Heere, Gij weet, dat ik U liefheb. Hij zeide tot hem: Hoed Mijn schapen.