woord OT NT apo Bijbel
hoedanige27211

Vindplaatsen van hoedanige in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

4 Ezra 2:48
Toen zeide de engel tot mij: Ga en verkondig mijn volk hoedanige en hoe grote wonderen Gods gij gezien hebt.

Baruch 2:2
Dat hij over ons grote ellende liet komen, hoedanige hij niet heeft gedaan onder de ganse hemel, gelijk hij gedaan heeft te Jeruzalem, naar dat geschreven is in de wet van Mozes;