woord OT NT apo Bijbel
hoede3003

Vindplaatsen van hoede in het Oude Testament. Het woord komt er 3 keer voor, in 3 verzen.

Exodus 23:13
In alles, wat Ik tot ulieden gezegd heb, zult gij op uw hoede zijn; en den naam van andere goden zult gij niet gedenken; uit uw mond zal hij niet gehoord worden!

Spreuken 7:10
En ziet, een vrouw ontmoette hem in hoerenversiersel, en met het hart op haar hoede;

Jesaja 21:8
En hij riep: Een leeuw, Heere! ik sta op den wachttoren geduriglijk bij dag, en op mijn hoede zet ik mij ganse nachten.