woord OT NT apo Bijbel
hoeden36211

Vindplaatsen van hoeden in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

1 Makkabeeën 1:9
En nadat hij gestorven was zetten zij allen koninklijke hoeden op, en hun zonen na hen, vele jaren;

1 Makkabeeën 11:13
En Ptolomeüs kwam te Antiochië, en zette op zijn hoofd twee koninklijke hoeden, een van Azië, en een van Egypte.