woord OT NT apo Bijbel
hoedende0101

Vindplaatsen van hoedende in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Lukas 17:7
En wie van u heeft een dienstknecht ploegende, of de beesten hoedende, die tot hem, als hij van den akker inkomt, terstond zal zeggen: Kom bij, en zit aan?