woord OT NT apo Bijbel
hoederin1001

Vindplaatsen van hoederin in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Hooglied 1:6
Ziet mij niet aan, dat ik zwartachtig ben, omdat mij de zon heeft beschenen; de kinderen mijner moeder waren tegen mij ontstoken, zij hebben mij gezet tot een hoederin der wijngaarden. Mijn wijngaard, dien ik heb, heb ik niet gehoed.