woord OT NT apo Bijbel
hoedjes1001

Vindplaatsen van hoedjes in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Jesaja 3:22
De wisselklederen, en de manteltjes, en de hoedjes, en de buidels,